Landsbygd och stad går hand i hand

Bild

Människor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var du bor i Haninge. Förutsättningarna för hur det ska bli möjligt skiljer sig åt. Olika förutsättningar kräver olika slags lösningar.

En aktiv landsbygdspolitik innefattar en rad olika satsningar. Det behövs bättre vägar och ett utbyggt bredband. Vi behöver också underlätta för de gröna näringarna som spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. Det måste bli lättare att få bygga bostäder på landsbygden, också i strandnära lägen, för att möjliggöra livskraftiga lokala året runt-samhällen. Sjukvården, skolan, barn- och äldreomsorgen måste fungera både i staden och på landsbygden och tillgången på offentlig och kommersiell service måste göras tillgänglig oavsett var man bor i Haninge.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • att hela Haninge utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar med bostadsbebyggelse och tillgång till offentlig och kommersiell service.
  • att bygglovshanteringen förenklas för ärenden på landsbygden.
  • underlätta för familjers livspussel och vardagsliv genom att skapa närhet till skola och service.
  • satsa på infrastrukturen i kommunens olika delar.
  • skapa säkrare vägar, utbyggda cykelbanor, en trygg trafikmiljö för barnen till och från skola och fritidsaktiviteter.
  • utveckla lokal service centralt i de olika kommundelarna.
  • underlätta för lokala serviceföretag att bygga ut och kunna erbjuda närservice även i de glesare delarna av kommunen, t.ex. närbutiker för livsmedel, apoteksservice eller gårdsbutiker.
  • skapa fler laddningsmöjligheter för elbilar också utanför tättbebyggt område.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.