Stärkt integration för medmänsklighet och humanism

Bild

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier.

Centerpartiet i Haninge står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Vi vill ha en öppen arbetskraftsinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft. Haninges utvecklas positivt när människor från andra länder kommer hit.

Integrationen är helt avgörande för att den som kommer till Haninge snabbt kan börja jobba. Därför vill Centerpartiet i Haninge att kommunen stärker civilsamhällets roll, för att gemensamt arbeta för ett bra mottagande så att nyanlända snabbt ska erbjudas språkundervisning och samhällsintroduktion, kunna söka jobb och därmed kunna bidra till kommunen.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • att den reglerade invandringen i kommunen ska förena ordning och reda med medmänsklighet och humanism.
  • att kommun och ett stärkt civilsamhälle gemensamt arbetar för ett bra mottagande med språkundervisning, samhällsintroduktion och hjälp att söka jobb

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.