Sommarjobb för fräschare bostadsområden - också i Skogås och Trångsund

Ge också ungdomar i Skogås och Trångsund möjligheten att sommarjobba med att fräscha upp sin närmiljö utifrån samma modell som prövats i Vårby och till sommaren också i Flemingsberg. Det ger en ökad trivsel och trygghet i området samtidigt som det också leder till att ungdomarna känner en större delaktighet och samhörighet med lokalsamhället de är en del av. Detta säger Centerpartiet i Huddinge i ett uttalande från partiets årsmöte där också Lisa Alexandersson, Trångsund, valdes till ny ordförande.

I projektet Tillsammans för Vårby samarbetar sedan några år tillbaka Huddinge kommun med de lokala fastighetsägarna och finansierar tillsammans ett antal feriepraktikplatser där ungdomar som bor där får arbeta med att hålla fräscht i sitt eget bostadsområde. Detta kommer till sommaren att också finnas i Flemingsberg.

-Vi i Centerpartiet vill att ett liknande projekt också drar i gång i Skogås och Trångsund för att öka trivseln och tryggheten där. Utifrån erfarenheterna från Vårby och Flemingsberg uppskattar vi att det kan resultera i 50-100 nya sommarjobb. Det kan handla om att ta bort klotter, plantera blommor och laga parkbänkar, säger Lisa Alexandersson, nyvald ordförande för Centerpartiet i Huddinge.

-Ungdomarna har då en sysselsättning, resultatet av deras arbete ökar trivseln och tryggheten i området och själva kan de utveckla en större samhörighet med det lokalsamhälle de bor i. I förlängningen ger ökad delaktighet i och samhörighet med lokalsamhället ett stärkt samhälle. Då människor bygger relationer med varandra, känner de ett större ansvar för sina medmänniskor och därmed minskar utanförskap, säger Christian Ottosson, centerpartistiskt kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Lisa Alexandersson som valdes till ny ordförande är egenföretagare och boende i Trångsund. Hon är sedan valet ledamot av kommunfullmäktige, 1:a vice ordförande i gymnasienämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakt:

Lisa Alexandersson, ordförande

073-923 40 20

lisa.alexandersson@huddinge.se

Christian Ottosson, kommunalråd C

070-353 13 94

christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren, politisk sekreterare

08-535 301 48

fredrik.jongren@huddinge.se