• / Aktuellt
  • / Christian Ottosson på Brå-konferens i Sundsvall

Christian Ottosson på Brå-konferens i Sundsvall

Hallå där, Christian Ottosson! Du har befunnit dig i Sundsvall i två dagar. Vad gör du där?

- Jag deltar i den årliga konferensen för Brå (nationella brottsförebyggande rådet) som i år fokuserar på den lokala polisen. För oss i Centerpartiet är det ju viktigt att polis och kommun förmår arbeta tillsammans, och på konferensen deltar kommuntjänstemän och poliser från hela landet.

Vad tar du med dig hem till Huddinge?

- Både rikspolischefen och justitieministern har deltagit och Huddinges brottsförebyggande arbete har omnämnts i mycket positiva ordalag, det tar jag förstås med mig hem som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi behöver nu jobba fram ett nytt samverkansavtal mellan kommun och polis och även involvera invånarna, det har vi diskuterat en hel del.