• / Aktuellt
  • / Plan mot organiserad brottslighet ska ge ökad trivsel och trygghet i Huddinge

Plan mot organiserad brottslighet ska ge ökad trivsel och trygghet i Huddinge

Huddinge kommun har idag beslutat att anta en ny strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet. Utifrån erfarenheterna med Bandidosvillan har kommunen bestämt sig för att ta ett samlat grepp för att tillsammans med andra myndigheter stärka arbetet för ökad trivsel och trygghet.

- Huddinge ska fortsatt vara en trivsam och trygg kommun. Eftersom alltmer brottslighet är organiserad är det viktigt att kommunerna kliver fram och tar ansvar. Huddinge kommun blir nu en av de första kommunerna i landet med en strategisk plan mot organiserad brottslighet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

Läs pressmeddelandet här

Läs Christians blogg här och här.

Redan 2012 gavs ett politiskt uppdrag att utveckla arbetet mot organiserad brottslighet. Ett tydligt fokus fanns då på en ökad samverkan, och det har också kommit till stånd genom framtagandet av handlingsplanen. Bland de myndigheter som ingår i planen finns Polisen, Kriminalvården och Skatteverket, som alla har viktiga funktioner för att motarbeta organiserad brottslighet.

- Vår erfarenhet med den så kallade Bandidosvillan är att ett nära samarbete med andra myndigheter är både möjligt och viktigt. Utan samarbetet med Polisen på Södertörn den gången hade vi kanske inte fått bort etableringen av det kriminella MC-gänget, säger Christian Ottosson.

I planen finns ett antal åtgärder som Huddinge kommun ska vidta. Bland annat ska kommunen göra särskilda leverantörskontroller vid upphandling. Ett annat exempel är att kommunen ska förebygga och motverka rekryteringen av unga till kriminella nätverk.

Läs mer här.

För mer information kontakta:

Christian Ottosson

kommunalråd (C) och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd

Telefon: 070-353 13 94

E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren

Politisk sekreterare (C)

Telefon: 08-535 301 48

E-post: fredrik.jongren@huddinge.se