Centerpartiet driver frågan om cykelbro till Tyresö

Centerpartiet driver frågan om en gång- och cykelbro över sjön Drevviken. Det skulle öka människors möjligheter att röra på sig och binda ihop Huddinge kommun med Tyresö.

När frågan kommer upp imorgon i kommunstyrelsen kommer Centerpartiet och den styrande koalitionen föreslå ett tillägg. Centerpartiet drev frågan i valet, läs mer om detta här.

- Det är bra att vi förtydligar att frågan om cykelbron till Tyresö är möjlig att genomföra. Vi i Centerpartiet driver på för att detta ska bli av och ett första steg vore att utreda frågan. En sådan förbindelse skulle bland annat minska behovet av att åka bil, säger Christian Ottosson, miljökommunalråd för Centerpartiet i Huddinge kommun.

Så här föreslår Centerpartiet och den styranade koalitionen att kommunen ska svara på Tyresö kommuns remiss om sin kommande Översiktsplan:

"För att förbättra kopplingen till Tyresö på lång sikt skulle, om möjligt, en gång- och cykelbro över Trångsundssundet vara positivt. Fortsatta utredningar krävs."

- För oss som bor i området vore det bra att kunna få fler gång- och cykelvägar. Vi i Centerpartiet har ställt frågor till invånarna i Trångsund och Skogås och de flesta vill ha föer möjligheter till promenader och cykling, säger Lisa Alexandersson, representant för Centerpartiet i kommunstyrelsen och boende i Trångsund.