Cykling är framtiden!

Cykling är framtiden! skriver Huddinge kommun. Centerpartiet instämmer. Cykling, såväl cykelpendling som rekreationscykling, har betydelse för att minska vår miljö- och klimatpåverkan och bidrar till en bättre folkhälsa. Nyligen avslutades remisstiden för kommunens cykelplan. Centerpartiet i Huddinge lämnade ett svar som går att läsa här.