Beslut fattade om åtgärdsplaner för vatten

Igår måndag antog Kommunfullmäktige åtgärdsplaner för de sjöar i kommunen som är mest drabbade av övergödning, nämligen Trehörningen och Orlången. Det är ett mycket viktigt steg i vägen till renare vatten för både natur och människa.

- Jag är glad att kommunfullmäktige ställde sig bakom de här åtgärdsplanerna, som har arbetats fram under en längre tid. Konkreta åtgärder behövs för att minska tillflödet av t ex fosfor, säger Christian Ottosson, miljökommunalråd i kommunen.

En av de viktigaste satsningarna i planerna är en ny dagvattenanläggning vid Trehörningen, som skulle kunna minska tillflödet av fosfor med 30 % eller 200 kilo årligen.

- Denna dagvattenanläggning behövs, liksom andra insatser som t ex fler kontroller av ledningsnätet då vi har anledning att misstänka läckage i vissa ledningar, säger Christian Ottosson.

Du kan läsa handlingarna till mötet här