• / Aktuellt
  • / Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

Stora satsningar på förskolor, skolor och sporthallar i Huddinges budget

Huddinge tar krafttag för att möta behovet av skollokaler, förskoleplatser och lokaler för föreningslivet i den ledande koalitionens budget 2016. Budgeten presenteras i ett pressat ekonomiskt läge med svagare utveckling av skatteintäkterna och ökade kostnader till andra kommuner.

– Vi har varit tvungna till tydliga prioriteringar för att klara de stora utmaningar som följer av att Huddinge är en snabbt växande kommun och samtidigt fortsätta att hålla ordning och reda i kommunens ekonomi, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Budget 2016 innehåller också en rad riktade satsningar.

– I ett tufft ekonomiskt läge har vårt fokus, förutom att investera i nya skolor, förskolor och sporthallar, varit att prioritera jobben, lärarna och anställda inom social- och äldreomsorgen, säger Daniel Dronjak (M).

Budget 2016 i korthet:
6,3 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare.
Reformen 100 Huddingejobb (kommunala visstidsanställningar) permanentas får ett tillskott årligen på ytterligare 5 miljoner.
2 miljoner kronor satsas på bristyrken, exempelvis Socialsekreterare som arbetar med barn och unga samt sjuksköterskor
3 miljoner avsätts för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och arbetet med Förbifart Stockholm, Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn.
10 miljoner extra satsas på att underhålla kommunens gator och vägar.

Daniel Dronjak, gruppledare (M)

Malin Danielsson, gruppledare (FP)

Christian Ottosson, gruppledare (C)

Katharina Walleborg, gruppledare(DP)

Karl Henriksson, gruppledare (KD)

Lars Björkman, gruppledare (HP)