Nytt tillagningskök i Stenmoskolan

Kommunstyrelsen i Huddinge beslutade den 17 juni att Stenmoskolans uppvärmningskök ska renoveras och uppgraderas till ett tillagningskök. Det betyder att elevernas mat hädanefter kommer att lagas på plats.

Centerpartiet tycker detta är positivt och att det bidrar till att matupplevelsen för skolans elever kan höjas. Mätta magar underlättar inlärningen.

Läs mer om Centerpartiets engagemang för ännu bättre skolmat i Huddinges skolor. Vi kallar det Matlyftet.