• / Aktuellt
  • / Centerpartiet för giftfri miljö - men vad vill Miljöpartiet?

Centerpartiet för giftfri miljö - men vad vill Miljöpartiet?

Centerpartiet genomför just nu en kampanj för badbara sjöar, eftersom vi tycker det är viktigt att få renare vatten. Det är viktigt för djur och natur, men det är också viktigt för vår egen hälsa.

Centerpartiet har en annan hjärtefråga, nämligen Giftfri miljö, som också är ett nationellt miljökvalitetsmål. Flera andra partier i Huddinge kommun har också anammat detta, dock inte Miljöpartiet som i sitt budgetförslag går förbi frågan utan ett ord.

- Det är nu andra året i rad som det inte står någonting alls om giftfri miljö i Miljöpartiets förslag till Mål och Budget. Det är anmärkningsvärt för ett parti som säger sig vara grönt, och jag har svårt att tänka mig att det bara skulle vara en blunder. Frågan blir förstås vad Miljöpartiet egentligen vill på det här området? säger Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Huddinge kommun.

I Centerpartiets och den ledande koalitionens förslag till Mål och Budget, som också blev beslutad den 8 juni, står det bland annat:

"Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför ska ett strategiskt arbete initieras för att eliminera farliga kemikalier i kommunens verksamheter och bättre information ska ges till invånarna om hur en giftfri vardag kan tillskapas."

- Det är ett område som vi behöver jobba med både på grund av det vi vet och på grund av det som vi inte vet. Vi i Centerpartiet kommer ta ansvar för att arbetet i kommunen utvecklas framöver. Vi har börjat med giftfri förskola, men behöver gå vidare inom fler delar av kommunen. Jag hoppas då att Miljöpartiet ändå kommer att backa upp detta arbete, säger Christian Ottosson.

Kampanjen för badbara sjöar går hand i hand med frågan om giftfri miljö, eftersom alltför många miljögifter till slut hamnar i våra vattendrag.

- Det som vi i Centerpartiet vill uppmärksamma folk på nu är att vi alla kan bidra till renare sjöar genom att inte tvätta fordon på egen hand eller hälla kemikalier i avloppet. Den allra största påverkan på våra sjöar i Huddinge kommer från dagvatten, alltså vatten från hårdgjorda ytor som asfalt och tak, därför måste vi bli bättre på att rena även detta vatten, säger Christian Ottosson.