"Centerpartiet prioriterar tunnelbana till Segeltorp"

Christian Ottosson gör ett gemensamt uttalande med regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C) om arbetet att få till tunnelbana till Segeltorp i de kommande Sverigeförhandlingarna.

Centerpartiet välkomnar att nästa steg tas i utbyggnaden av Stockholms kollektivtrafik och tunnelbana via Sverigeförhandlingen. Centerpartiet kommer som enda parti att driva frågan om tunnelbana till Segeltorp. Det säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd i Stockholms län och Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge.

- Vi är glada att Sverigeförhandlingen lyfter frågan om utbyggda spår för kollektivtrafiken, vid sidan av höghastighetståg. Centerpartiet är Alliansens tunnelbaneparti och vi ser många fördelar med prioriterar att förlänga tunnelbanan till Segeltorp, säger Gustav Hemming (C) regionplaneringslandstingsråd.

Centerpartiet är det enda parti som hittills har drivit en förlängd tunnelbana till Segeltorp både i kommun och landsting.

- Huddinges och hela Söderorts tillväxt och attraktivitet som bostadsort bygger på en fungerande infrastruktur och en kollektivtrafik som bygger bort barriärer och skapar nya resandemönster. Segeltorps centrum skulle med tunnelbanan bli ett mer levande centrum, säger Christian Ottosson (C).

En tunnelbana till Segeltorp skulle även kunna ge möjligheter för området kring Kungens kurva att utvecklas med bostäder och kollektivtrafik, något som Centerpartiet i Huddinge länge varit drivande för.

- När hela Stockholmregionen växer så måste vi bygga och förtäta urbant och miljösmart. En fortsättning på Alliansens utbyggnad av tunnelbanan är en förutsättning för att Stockholmsregionen och Huddinge ska kunna växa stadsmässigt. En förlängning av Röda linjen tillsammans med en västlig gul linje skulle skapa väldigt bra förutsättningar för kollektivtrafikresenärerna, säger Gustav Hemming (C).

- Sverigeförhandlingen kommer att prioritera spårutbyggnad som ger stora möjligheter till förtätning till liten kostnad. En förlängning av tunnelbanan till Segeltorp passar som handen i handsken för den målsättningen och det visar på att vi har en seriös och genomförbar ambition, säger Gustav Hemming (C).