• / Aktuellt
  • / Invigning av gångtunneln vid Nytorps mosse

Invigning av gångtunneln vid Nytorps mosse

Christian Ottosson invigde den renoverade gångtunneln vid Nytorps mosse i samband med Skogåsdagen den 12 september. Utformningen av tunneln har tagits fram i samarbete med 13 ungdomar som kommer från olika delar av östra Huddinge och spelar alla i Skogås-Trångsunds Fotbollsförening.

- Arbetet som lagts ner för att fräscha upp gångtunneln för med sig flera positiva saker. Med en mer trivsam miljö kommer fler att vilja röra sig i området vilket i sin tur ökar tryggheten för de som vistas här. Tjejer upplever generellt en större otrygghet på sådana platser och jag är glad att vi ska kunna minska den känslan nu. På så sätt är det här projektet också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete.

- Det här är en stor satsning för Skogås. Det vi gjort här är också en demokratiinsats då ungdomarna som bor i området själva fått vara med och utforma gångtunneln och ta ansvar för hur det ska se ut. Det hjälper till att riva lite av den barriär järnvägsspåret blivit, avslutar Christian Ottosson.

Läs mer om våra idéer för trygghet.

Läs mer om våra idéer för Skogås.

Alla foton: Henrik Juhlin