• / Aktuellt
  • / Karin Boye namnger plats i Huddinge

Karin Boye namnger plats i Huddinge

Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge beslutade på måndagens sammanträde att namnge platsen i centrala Huddinge där Sjödalsvägen och Förrådsvägen idag korsar varandra till Karin Boyes plats samt att den södra delen av Förrådsvägen får nytt namn och heter hädanefter Björkebovägen efter Villa Björkebo som var namnet på det hus dit familjen Boye flyttade 1915, då Karin var i 15-årsåldern. Platsen där Villa Björkebo låg ligger ett stenkast ifrån det som ska bli Karin Boyes-plats och Björkebovägen.

- Platsen kommer i och med kommande nybyggnationer få en något annorlunda karaktär än idag vilket möjliggör en namnsättning av platsen. Det är dessutom viktigt för tryggheten att vi tydliggör offentliga platser och deras sammanhang. Jag tycker det är skönt att vi äntligen kan ge Karin Boye som Huddingeprofil en tydligare plats i det offentliga rummet. Hon finns fortfarande i allra högsta grad med i många Huddingebors liv, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd och ordförande i Natur- och byggnadsnämnden i en kommentar.

- Det är med stor glädje vi tar emot beskedet att en plats i centrala Huddinge namnges efter Karin Boye. Hennes koppling till Huddinge blir därmed ännu tydligare också för dagens och framtida generationer Huddingebor. Hon bodde här i Huddinge under tonåren och det var här hon med lyrik, noveller och teaterpjäser tog sina första seriösa steg i sitt författarskap, säger Margareta Hedström, Huddingebo och ordförande i Karin Boye-sällskapet.

Läs artikel i Mitt i Huddinge

För mer information kontakta:
Christian Ottosson
Kommunalråd (C)
Telefon: 070-353 13 94
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Margareta Hedström
Ordförande Karin Boye-Sällskapet
070-232 93 45

Fredrik Jöngren
Politisk sekreterare (C)
Telefon: 08-535 30 148
E-post: fredrik.jongren@huddinge.se