Hallå där, Christian Ottosson...

...som är på plats som ombud på partistämman i Falun som invigs idag och pågår fram till 27 september. Hur är känslan inför stämman?

- Inom centerrörelsen är det ju nu en väldigt positiv stämning eftersom fler och fler uppskattar vår politik. Att partistämman genomförs i Dalarna och Falun är ju spännande förstås med allt vad som finns här av kultur och historia. Till Lugnet kommer nu runt 600 ombud från hela landet att samlas.

Vilka frågor kommer du att engagera dig extra i?
- Jag har dels skrivit motioner om de lokala brottsförebyggande frågorna, dels har jag tagit initiativ till att vässa miljöarbetet i partiet. Jag föreslår partistämman att besluta om t ex inriktningsmål för solenergin i landet, en ökad lokal närvaro av Polisen och att kommunerna ska få ett större ansvar för avfallsinsamlingen. Det senare skulle göra det tydligare för invånarna i Huddinge vem som ansvarar för återvinningen.

Vilka frågor tror du kommer ha de hetaste diskussionerna?
- Jag tror att landsbygdsfrågorna fortsatt kommer att vara tongivande, inte minst då bostadsbristen i landet gör det så tydligt att utvecklingen ger så olika förutsättningar i städer och på mindre orter. Medlemskapet i NATO tror jag också kommer att debatteras liksom regelverket för invandring och integration. Jag tror det är viktigt att Centerpartiet är ett parti som tydligt står upp för öppenhet genom att ta kommunernas integrationsutmaningar på allvar. Därför är det viktigt att kommunerna får ersättning från staten för det viktiga arbete som sker lokalt.

Läs mer om Christians initiativ till partistämman här