• / Aktuellt
  • / En region stärker Stockholms utveckling

En region stärker Stockholms utveckling

"En regionbildning möjliggör för Storstockholm att tillvarata den fulla potentialen av vår historiska expansionsfas. Genom att trimma vårt styre kan vi rusta oss inför framtiden och använda dagens utvecklingstryck för att bygga en hållbar och än attraktivare region där stockholmare trivs och dit människor och företag från världens alla hörn drömmer om att flytta."

Christian Ottosson skriver i Dagens Samhälle tillsammans med Fredrick Federley, Christina Linderholm, Gustav Hemming och 23 centergruppledare i Stockholms län.

Läs artikeln i sin helhet.