Ett steg närmare T-bana till Segeltorp / Kungens kurva

Ytterligare ett steg närmare en tunnelbaneförlängning till Segeltorp och Kungens kurva har tagits. Kommunfullmäktige i Huddinge beslutade på ett extrainkallat möte den 30 september att lämna in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen.

I ansökan lyfter Huddinge kommun fram de infrastrukturprojekt som är speciellt viktiga för Huddinge: Tunnelbana till Segeltorp och Kungens kurva, Spårväg syd och stopp för höghastighetståg i Flemingsberg.

Se filmen nedan med Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson (som får överrösta biltrafiken, som i brist på T-bana är dominerande i området...)

- Tunnelbanan är bra för miljön, det skapar förutsättningar för fler bostäder och det förbättrar underlaget för lokal service. Samtidigt så öppnas möjligheterna för att utveckla Kungens kurva till en mer hållbar stadsdel med många bostäder, säger Christian Ottosson, kommunalråd.

Vad innebär Kommunfullmäktiges beslut den 30 sep?

I och med att vi kommunfullmäktige beslutat att lämna in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen så är ytterligare ett steg på vägen taget för att förverkliga en av Centerpartiets hjärtefrågor: att förlänga tunnelbanans röda linje till Segeltorp och vidare till Kungens kurva.

Länk till ärendet om Sverigeförhandlingen den 30 sep

En intresseanmälan innebär inte att Huddinge kommun har förbundit sig att betala en viss andel av investeringskostnaden. Sverigeförhandlarna tar emot ansökningar från en rad kommuner, därefter kommer ett antal av dessa att få förhandla med Sverigeförhandlarna om genomförande. Detta kommer att klarna för Huddinges del, av allt att döma, i slutet av detta året eller början av 2016. En viktig utgångspunkt i allt detta är hur många bostäder som kommunerna beräknas tillkomma med ny kollektivtrafik och vilken så kallad bostadsnytta som det ger. För tunnelbanans del visar beräkningar på att bostadsnyttan är oväntat hög, och ansökan räknar med 8500 tillkommande bostäder i Segeltorp och Kungens kurva.

Kontakta oss för mer information om hur beräkningarna är gjorda gällande bostadsnyttor mm.

Hur skulle en tunnelbaneförlänning påverka Segeltorps centrum?

En utbyggnad av tunnelbanan skulle möjliggöra ett ökat bostadsbyggande i Segeltorp vilket i sin tur ökar underlaget för bra service i kommundelen. Det skulle göra Segeltorps centrum i hög grad livskraftigt. Närhet till god service är viktigt för invånarna och för att kommundelen ska behålla sin attraktivt. Det är då viktigt att bygga nära kollektivtrafiken så att nyttan blir som störst.

Centerpartiet har under lång tid förordat en förlängning av tunnelbanan förbi Segeltorp. Kommundelen är i behov av lättillgänglig kollektivtrafik eftersom det är hög andel som tar bilen. En investering i utbyggd tunnelbana är en bra investering för miljön eftersom den otvivelaktigt kommer leda till att fler kommer välja kollektiva färdmedel och låta bilen stå kvar hemma. Stockholmsregionen växer och vi måste använda vägnätet mer effektivt i framtiden.

Hur påverkar detta Segeltorps centrum?

Många talar om att förbättra Segeltorps centrum. Centerpartiet vågar tänka nytt. För att på allvar få igång en positiv utveckling av service i området krävs det fler bostäder. Det bästa är då att bygga nära kollektivtrafiken och att samtidigt bygga ut kollektivtrafiken. Det är det som vårt förslag om tunnelbaneförlängning innebär.

I Segeltorp bor över 12 000 personer. Vi bedömer att de flesta av dessa kommer att ha mindre än 500 meters gångavstånd till den nya tunnelbanestationen. Eftersom invånarnas närhet till kollektivtrafikhållplats i kommunen generellt faktiskt har minskat de senaste åren (till följd av stor inflyttning) så skulle en ny tunnelbanestation vara ett viktigt tillskott.

Varje dag kliver det på 8 100 personer på tunnelbanan i Fruängen. En del av dem bor i Segeltorpsområdet idag. För de som bor i Segeltorp tar det idag lång tid att ta sig till jobbet. Bara 29 % kommer till jobbet på 30 minuter och det är näst längst tid av alla kommundelar i Huddinge. Andelen Segeltorpsbor som tar bilen till jobbet är också högre än kommunens genomsnitt.

- Något måste hända nu med Segeltorps centrum, för att servicen ska bli bättre. Jag tror på en förtätning med fler bostäder och grönare transporter. Vi ska satsa mer på cykling, men det behövs också mer spår. Samtidigt finns goda möjligheter att utveckla Kungens kurva med bostäder , säger Christian Ottosson.

Hur påverkar detta Kungens kurva?

Den ansökan som Huddinge kommun nu skickar in beräknar omkring 6000 bostäder i området kring Kungens kurva, vilket är ett stort framsteg för Centerpartiet som har varit ensamt hittills om att arbeta i flera år för en storskalig satsning på bostäder där. Nedan är bilden på trästaden Nybyggarland Kungens kurva, det koncept som Centerpartiet i Huddinge fick uppmärksamhet för redan 2012.

- Självklart är Huddinges intresseanmälan inte något som man genomför på några års sikt utan här är målåret 2035, men jag tycker det är viktigt att redan nu skicka signaler till olika aktörer om vilket framtida Huddinge vi vill se. Centerpartiet har varit tydligast i denna fråga, och vi välkomnar att de andra nu ansluter sig till vår uppfattning om att det behövs många bostäder i Kungens kurva, säger Christian Ottosson.

Läs mer om Centerpartiets idéer för Segeltorp / Kungens kurva