• / Aktuellt
  • / Ny biogasanläggning i Huddinge

Ny biogasanläggning i Huddinge

Idag var det en solig och välbesökt invigning av Scandinavian Biogas nya anläggning för biogasproduktion i Sofielund i Huddinge! Det är ett väldigt viktigt steg framåt för att öka användningen av biogas som ett klimatsmart drivmedel. Det betyder konkret att tillgången till biogas för fordonsägare i vårt län kommer att öka med minst 50 procent.

- En annan viktigt del i satsningen, som genomförts tillsammans med kommunens återvinningsbolag SRV, är att ta hand om den biogödsel som skapas. Det är verkligen ett sätt att sluta kretsloppet, och jag hoppas att Scandinaviaon Biogas och de andra aktörerna kring detta får avsättning för biogödseln så nära Huddinge som möjligt, säger Christian Ottosson, Centerpartiets kommunalråd med ansvar för miljö.

Läs pressmeddelandet

Centerpartiet har tillsammans med den övriga politiska koalitionen jobbat för att skapa förutsättningar för denna etablering, som genom sin avancerade teknik är i framkanten nationellt sett. Det är det kommunala bolaget SRV som tillsammans med Scandinivian Biogas som har gjort anläggningen möjlig. Redan för några år sedan öppnade Sofielunds förbehandlingsanläggning för biogas, och det är den som fortfarande är i drift och som nu kan leverera material direkt till den nya slutbehandlingsanläggningen.

- Den lokalt producerade biogasen i Stockholms län kommer i och med detta att öka med 50 %. Med närproducerad biogas blir det mer angeläget att kommunen köper in biogasfordon. Ett annat sätt att sluta kretsloppet är de 16 000 ton biogödsel som utöver gasen produceras i anläggningen varje år, säger Christian Ottosson (C).

Läs mer om Centerpartiets idéer inom miljöområdet