• / Aktuellt
  • / Nu blir det mer lönsamt att sortera sitt hushållsavfall

Nu blir det mer lönsamt att sortera sitt hushållsavfall

Den extra avgiften för Sortera hemma tas bort. Det beslutade Kommunstyrelsen idag i samband med att man fastställde SRV:s renhållningstaxa för 2016. Avgiften för Sortera hemma kommer sänkas med 200 kronor per år för att om fem år vara på samma nivå som abonnemanget för de som sorterar i två kärl.

- Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska dessutom löna sig ekonomiskt. Centerpartiet har under lång tid drivit frågan att det måste bli billigare för den som vill källsortera sitt avfall. Därför är det synnerligen glädjande att det blir verklighet, säger Centerpartiets kommunalråd, Christian Ottosson, i en kommentar till kommunstyrelsens beslut.

För att nå målet att 40 % av matavfallet i Huddinge kommun ska samlas in och återvinnas till biogas menar Centerpartiet att SRV behöver göra mer.

- Idag samlas endast åtta procent in. Ekonomiska incitament är viktiga, men SRV måste även förbättra insamlingen av matavfallet för att få upp siffran. Framför allt behöver man se över processen under sommarhalvåret. När värmen stiger fungerar det inte att matavfallet förvaras i papperspåsar i upp till två veckor innan det hämtas. Påsarna går sönder, det luktar fruktansvärt illa och fluglarverna stortrivs, säger Lisa Alexandersson, ordförande i Centerpartiet i Huddinge.

Läs mer om hur Centerpartiet vill förbättra miljön i Huddinge.