Christian Ottosson studerar Tysklands energiomställning

Den 20-22 oktober reste Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson till Tyskland på en studieresa för att lära sig mer om Tysklands energiomställning, den s k Energiewende.

Omställningen har varit på tapeten i svensk media och FORES har presenterat en rapport om de vanligaste diskussionspunkterna.

- Tyskland har oavsett hur man ser det fattat en del framsynta beslut redan så tidigt som i början av 2000-talet. Självklart är detta inte okontroversiellt eftersom det finns starka intressen för dels fossila energikällor, dels för den elintensiva tyska industrin. Det är hur som helst uppmuntrande att det finns länder som liksom Sverige går före i omställningen till mer förnybar energi, varje land utifrån sina egna förutsättningar, kommenterar Christian Ottosson.