Natur- och byggnadsnämnden vässar utvecklingsarbetet med ny verksamhetsplan

Natur- och byggnadsnämnden beslöt på måndagen om sin nya verksamhetsplan för kommande år, en plan som tar sikte på flera stora utmaningar kommunen.

- Vi skapar beredskap för den kraftigt ökade bostadsbebyggelsen genom att vässa samhällsbyggnadsprocessen, till exempel inför vi en ny e-tjänst för bygglov, säger nämndens ordförande Christian Ottosson (C).

- Vi prioriterar också sådant som vi vet ligger invånarna nära om hjärtat såsom en bättre felanmälan, så att man enkelt kan anmäla och få information om det som är trasigt. Ett annat exempel är fortsatt förbättrad standard på våra naturleder.

Det är en plan med färre utvecklingsåtaganden än tidigare och därmed bättre fokus.

- Jag tycker att 22 utvecklingsåtagandanden är mer rimligt än de cirka 40 som den förra nämnden beslutade om för ett år sedan. Om vi ska få kvalitet i det, som vi utöver basuppdraget ska utveckla som ny verksamhet, så måste det vara inom ett begränsat antal områden, avslutar Christian Ottosson.