• / Aktuellt
  • / Bra belysning för ökad trygghet

Bra belysning för ökad trygghet

Ljusa gången

Centerpartiet vill öka tryggheten i Huddinge kommun genom bättre belysning i offentliga miljöer.

Nu när kvällarna blir mörkare rör sig allt färre människor ute i den offentliga miljön på kvällstid. Både mörkret och det faktum att färre rör sig ute bidrar till att känslan av otrygghet ökar hos många. För att göra allmänna platser, parker, promenadstråk mer levande även efter mörkrets inbrott vill vi i Centerpartiet satsa på bättre belysning så att platserna upplevs som mer trygga och inbjudande.

Centerpartiet vill särskilt lyfta fram tre frågor för att göra offentliga miljöer tryggare också under dygnets mörkare timmar:

Fler satsningar på bra belysning längs promenadstråk och vid gångtunnlar. Behovet är förstås stort och detta kan inte finansieras över en natt, men vi har startat under 2015.

Vi behöver ha ett bättre samarbete med andra fastighetsägare så att vi får en bra belysning oavsett vem som äger marken. Alla aktörer ska jobba mot samma mål.

Vi vill se till att kommunens felanmälan fungerar bra. Det ska vara enkelt att felanmäla och den som anmäler ska ha tydlig återkoppling.

För närvarande arbetar kommunen med att se över Huddinges gångtunnlar utifrån ett trygghetsperspektiv. Med en sådan kartläggning får vi bättre kunskap om var behoven finns för sedan kunna åtgärda bristerna.

I Richardsviksparken i Skogås har vi sett till att kommunen förbättrat belysningen. Resultatet syns på bilden nedan.

Enligt en sammanställning av forskning som gjorts av Brå (2007) presenteras två huvudteorier om varför förbättrad utomhusbelysning kan bidra till minskad brottslighet. Enligt den första kan bättre belysning leda till ökad övervakning av potentiella gärningsmän (dels genom att synligheten ökar, dels genom fler människor på gatorna), vilket antas kunna verka avskräckande. I den andra teorin hävdas att man genom att förbättra belysningen visar att det görs investeringar som innebär en upprustning av ett område, vilket i sin tur leder till att de boende känner större stolthet över sitt närområde. Sammanhållningen och den informella, sociala kontrollen anses därmed öka i området och ha brottsförebyggande effekter.

Läs mer om vad vi i Centerpartiet vill för att tryggheten i de offentliga miljöerna i Huddinge ska öka.

Alla foton: Henrik Juhlin