Trafiksäkerhetskameror för färre olyckor

Huddinge kommun berättar i ett pressmeddelande att kommunen deltar i Trafikverkets pilotprojekt med trafiksäkerhetskameror i tätort på kommunala vägar. Under oktober får den tungt trafikerade Häradsvägen fyra kameror.

Amir Spahovic är trafikingenjör på Huddinge kommuns gatu- och trafikavdelning och han hoppas att sänkt hastighet ska minska olyckorna och göra att folk känner sig tryggare kring vägen.

– På Häradsvägen kör bilar ofta 10-30 kilometer mer än den tillåtna hastigheten på 40 kilometer i timmen och vägen har varit drabbad av olyckor, säger Amir Spahovic.

Häradsvägen har gång- och cykelbanor på bägge sidor och drygt 100 bussturer per dygn. Det finns en pendeltågstation och skola intill vägen som slingrar sig genom ett stort villaområde, med hus nära vägen.

– Det går inte att göra så mycket andra hastighetsdämpande åtgärder på en väg med så mycket busstrafik. Man kan inte göra gupp eller avsmalningar, men vi tror att trafiksäkerhetskameror kommer att kunna få ner hastigheterna på vägarna och höja säkerheten.

- Det är glädjande att det här blir av. Det är ett bra komplement till de andra trafikförbättrande insatser kommunen gör. Jag har vid många tillfällen fått synpunkter av befolkningen på att göra något åt de höga hastigheterna på Häradsvägen, därför ska det bli intressant att se effekterna av det här försöket. Förhoppningsvis blir det positivt för de som bor och vistas längs med vägen, säger Christian Ottosson (C) i en kommentar.