• / Aktuellt
  • / Huddinge antar badplatsprogram

Huddinge antar badplatsprogram

På sitt sammanträde den 25 november beslutade kommunstyrelsen i Huddinge om ett nytt badplatsprogram som innehåller 12 badplatser varav några är helt nya. Satsningen på Huddinges badplatser är välkommen. Beslutet innebar också, på Centerpartiets initiativ, att invånare och föreningar ska involveras i genomförandet.

Tidigare skickades badplatsprogrammet ut på remiss och en del ändringar har skett. Bland annat har Tranparksbadet ersatts av Strandpiparbadet vid Långsjön, och både Sjöängsbadet och Badudden har fått ökad standard. För badet vid Sundby gård föreslås nu, även det på Centerpartiets initiativ, att det illaluktande avloppet ska åtgärdas och marklutningarna i vattnet ska utjämnas.

Vi i Centerpartiet har engagerat oss i detta eftersom badplatserna är naturliga mötesplatser för många invånare. Förbättringar vid Sundby gård och Badudden, liksom tillgänglighetsanpassningar vid flera bad, är sådant som vi har föreslagit från Centerpartiets sida.

Centerpartiet har också lyft fram vikten av en fortsatt dialog med invånare och villaförening i genomförandefasen mot bakgrund av att Sjöängens badplats har föreslagits få den högsta standarden och locka besökare från andra delar av kommunen. Samtidig har Sjöängens villaföreningen i sitt remissvar fört fram att de vill att badet ska få mellanklassningen, som kallas lokalbad.

- Vi har uppfattat det som att villaföreningen är rädd för att platsen kommer bli för exploaterad och förlora sin naturliga charm. Därför har vi fått gehör i kommunstyrelsen för att kommunen ska föra dialog med invånare och villaförening inför genomförandet av upprustningen av badplatserna. Det är viktigt att Sjöängsbadet fortsätter vara en populär mötesplats för invånarna i närområdet, säger Lisa Alexandersson, ordförande i Centerpartiet i Huddinge.

Tilläggsbeslutet som vann gehör i ärendet lyder: "Kommunstyrelsen beslutar att samarbete med invånare och föreningar som finns i närområdet ska utvecklas under genomförandet av badplatsprogrammet."

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra för fritidsutbudet i Huddinge.

Läs pressmeddelande från koalitionen i Huddinge med anledning av beslutet.