Huddinge bygger: grönt ljus för 65 nya lägenheter i Balingsnäs

Natur- och byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att ge bygglov till fyra flerbostadshus med totalt 65 lägenheter i västra Balingsnäs i Huddinge.

–Det här projektet genomförs av Småa AB som äger en del av detaljplaneområdet för bostäder vid Balingsnäs. Vi har de senaste åren sett en omfattande småhusbebyggelse och en passivhusförskola. Nu kompletterar vi detta med ytterligare flerbostadshus, säger Christian Ottosson, ordförande (C) i natur- och byggnadsnämnden.

–Det här är ett tillskott som kompletterar bebyggelsen i ett av kommunens nyaste bostadsområden. Efterfrågan på bostäder är stor i Huddinge kommun och det ger möjlighet att bygga nya bostäder av olika storlek och för olika åldrar, säger Malin Danielsson, kommunalråd (L) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Småa AB ansökte den 18 augusti 2015 om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus/punkthus på kvarteret Lingonriset 1 och Blåbärsriset 1.

Projektet innehåller 65 bostadslägenheter, fördelat på 5 st 1:or, 20 st 2:or, 24 st 3:or och 16 st 4:or med 69 parkeringsplatser och en total byggnadsarea om 1 523 m2 och bruttoarea om 5 923 m2, på Sagoslingan 9-15 i Balingsnäs.