• / Aktuellt
  • / Huddinge bygger: grönt ljus för 285 nya lägenheter i Storängen

Huddinge bygger: grönt ljus för 285 nya lägenheter i Storängen

Natur- och byggnadsnämnden beslutade på måndagen att ge bygglov till fyra nya flerbostadshus med 285 lägenheter samt en förskola i Storängen i centrala Huddinge.

– De här projekten genomförs av Veidekke Bostad AB och Ikano Bostad AB och ligger viktiga delar i det nya Storängen som nu växer fram. Kommunen kommer i den fortsatta utvecklingen av området också att arbeta med park och dagvattenfrågor, säger Christian Ottosson, ordförande (C) i natur- och byggnadsnämnden.

– Det här visar att Huddinge tar ansvar för bostadsbyggandet. De här projekten visar vägen för det framtida Storängen som har en stor potential. Förutom bostäder ryms här även en förskola som planeras för tre avdelningar, säger Malin Danielsson, kommunalråd (L) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Veidekke Bostad AB och Ikano Bostad AB ansökte sommaren 2015 om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus samt förskola på kvarteren Brandstegen 5, Takstegen 1 och Repstegen 1.

Projekten innehåller fyra flerbostadshus i 5-8 våningar med totalt 285 bostadslägenheter, fördelat på 101 st 1:or, 91 st 2:or, 71 st 3:or, 14 st 4:or och 8 st 5:or. De innehåller 327 parkeringsplatser varav 183 för cykel och en total byggnadsarea om 6 819 m2 och bruttoarea om 28 349 m2, vid Centralvägen, Sjödalsvägen och Förrådsvägen.