• / Aktuellt
  • / Klartecken för stadsodlingsprojekt för natur-och byggnadsnämnden

Klartecken för stadsodlingsprojekt för natur-och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade idag att ge natur- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra pilotprojekt för stadsodling i Huddinge. Motionen som väckte frågan ligger väl i linje med Centerpartiets förslag om stadsodling och även biodling.

- Jag ser fram emot att som nämndsordförande jobba med pilotprojektet för stadsodling. Samtidigt ska vi göra våra nuvararnde odlingslottsområden så attraktiva som möjligt, säger Christian Ottosson, kommunalråd (C) och ordförande i natur- och byggnadsnämnden

Läs mer om Centerpartiets idéer för miljövänlig stadsplanering.

Några tjänstemän från Huddinge kommun har under hösten gjort en studieresa till New York för studera hur man jobbar med stadsodling där. Deras reserapport finns att läsa här.