• / Aktuellt
  • / Nu går miljöprogrammet ut på remiss

Nu går miljöprogrammet ut på remiss

I dagarna går Huddinge kommuns kommande miljöprogram ut på remiss. Programmet ska vara ett övergripande dokument för kommunens miljöarbete och tar sin utgång i sex temaområden: klimat och luft, vatten, biologisk mångfald och friluftsliv, markanvändning och samhällsplanering, gifter i miljön samt informera och engagera.

- Miljöberedningen har under det senaste halvåret diskuterat utformningen av det förslag som förvaltningen nu skickar ut på remiss. Nu hoppas vi på kloka och konstruktiva synpunkter så att programmet förfinas och får en bra förankring i kommunen. Jag hoppas exempelvis inom området giftfri miljö att remissinstanserna hjälper oss att vässa förslagen ytterligare, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd.

Läs mer här