Nytt trygghetsnätverk i Flemingsberg

Den 18 februari gick starten för ett helt nytt Trygghetsnätverk i Flemingsberg. Det är ett initiativ av Huddinge kommun för att samla de goda krafterna i området.

Läs pressmeddelande

- Det här är efterlängtat och bidrar till ökad trygghet. Jag hoppas att samverkan mellan socialtjänst, fritid, skola, polis, företagare, fastighetsägare och föreningar kan stärkas genom den här plattformen, säger Christian Ottosson (C) ansvarigt kommunalråd för brottsförebyggande frågor och ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

På mötet deltog ett trettiotal personer med olika bakgrund och erfarenheter. Just representativiteten från området kommer att vara en framgångsfaktor, anser Centerpartiet som också jobbar aktivt med trygghetsnätverken i Vårby och Skogås/Trångsund.

Läs mer om mötet i artkel i Mitt i Huddinge

Under 2016 kommer nya bostäder att uppföras i centrala Flemingsberg, samtidigt som en upprustning av Flemingsbergsparken planeras. Viktiga gångstråk genom området ska ha god belysning och bidra till ökad trygghet.

Här kan du läsa mer om konkreta byggnadsprojekt i Flemingsberg

- Jag hoppas på en effektiv och inspirerande samverkan där vi utgår från allas kunskap och lokala erfarenhet i ett gemensamt trygghetsarbete. I den regionala stadskärnan Flemingsberg finns stora byggplaner med tillkommande bostäder, arbetsplatser och torg. Samtidigt finns ett stort behov av att jobba trygghetsskapande tillsammans med nuvarande och kommande invånare, säger Christian Ottosson.

Läs mer om Centerpartiets idéer för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Kontakt

Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd

christian.ottosson@huddinge.se

070-353 13 94

Fredrik Jöngren (C), politisk sekreterare

fredrik.jongren@huddinge.se

08-535 301 48

Ursprungligen publicerad 17 FEBRUARI 2016