• / Aktuellt
  • / Christian Ottosson talar på IVL-konferens om giftfritt byggande

Christian Ottosson talar på IVL-konferens om giftfritt byggande

Hallå där, Christian...

Du ska tala på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens om ”Vägen till ett giftfritt byggande”. Vad ska du tala om?

Jag ska berätta om hur kommunerna i Stockholms län jobbar med miljömålet en giftfri miljö. Bakgrunden är bland annat mitt initiativ i KSLs styrelse (Kommunförbundet Stockholms län) om en expertfunktion som stöd till kommunerna på länsnivå.

Vilka är de viktigaste knutarna att lösa upp för att kommunerna ska bli bättre på att få bort gifter i den kommunala verksamheten?

Just kompetensen att i varje kommun göra rätt analys och rätt vägval är en utmaning, eftersom inte alla kommuner har denna kunskap idag. En annan knut att lösa upp är ju förstås förbättrad information till oss alla som konsumenter.

Vad kan man göra politiskt i kommunerna för att främja ett mer miljövänligt byggande?

För det första tycker jag att vi beslutsfattare måste börja efterfråga verktyg som gynnar miljövänligt byggande. Det gäller giftfria material, men även klimatutsläpp förstås. Vi ska ställa krav på alla entreprenörer att de jobbar med så giftfria material som möjligt. Jag hör också till dem som gärna vill ge kommunerna att ställa hållbarhetskrav.

Hur ligger vi till i Huddinge? Vad gör vi bra? Vad kan vi bli bättre på?

För en giftfri miljö har vi tagit fram en handlingsplan för förskolorna, och jag vill att det kommande Miljöprogrammet ska ta ett större grepp om alla kommunala verksamheter. Om vi tar vattnet som ett annat exempel på viktiga miljöfrågor i Stockholmsregionen så blir vi bättre och bättre. 2015 beslutade vi om handlingsplaner för våra mest övergödda sjöar, som ett bra exempel. Vi har också blivit bättre på att ställa krav på dagvattenutredningar i byggprojekten. Sen tycker jag att vi fortfarande har en bit kvar när det gäller att främja miljövänligt byggande; bristen på flerbostadshus i trä är ett sådant exempel.

Läs mer om Christians initiativ för att inrätta en helpdesk-funktion för kommunerna

Publicerades ursprungligen 9 MARS 2016