Vad sades på konferensen om giftfritt byggande?

Miljöinstitutet IVL genomförde idag tillsammans med BASTA sin årliga konferens Vägen till giftfritt byggande. Bland de inbjudna talarna fanns Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson som talade om kommunerna i Stockholms län och planerna på ett gemensamt expertstöd. Läs mer.

- Det är tydligt att flera fastighetsbolag jobbar hårt med hållbarheten i sina byggprojekt. Jag hoppas att vi i Huddinge också ska bli bättre på såväl ekologisk som social hållbarhet. De flesta på dagens konferens talade om varudeklaration och att ha koll på vilka byggmaterial som ingår. Ett ämne som idag anses som harmlöst kan i framtiden anses vara farligt, då måste vi veta vad som finns i huset, säger Christian Ottosson, ansvarigt kommunalråd för miljöfrågor.

Christian berättade också om initiativet i styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

- Det initiativ som jag tog i december ledde till att giftfri miljö nu för första gången är ett mål i verksamhetsplanen för KSL. Samtidigt ser vi tyvärr att flera kommuner inte visat intresse för att bygga upp en gemensam expertfunktion för stöd och rådgivning kring farliga kemikalier. Det beror nog delvis på att frågan om giftfri miljö ännu inte står tillräckligt högt upp på agendan.

- Ytterligare en fråga som fick stort fokus idag var bristen på återvinning och återanvändning inom byggsektorn. Där behöver nog alla aktörer bättre sig. Huddinge kommun har dock tagit första steget när vi beslutade om att försöka införa ett returhus för våra egna möbler, avslutar Christian Ottosson.

Publicerades ursprungligen 9 MARS 2016