Hallå Christian, du befinner dig i Amsterdam...

Hallå Christian, du befinner dig i Amsterdam på studieresa med Stiftelsen Tryggare Sverige. Vad är det ni ska studera?

Det är det brottsförebyggande arbetet, eftersom Holland har lyckats väl med detta. Om Huddinge ska bli tryggare så ska vi lära oss av de bästa, och vi kommer särskilt att träffa lokalpolisen och vissa fastighetsägare.

Vilka är framgångsfaktorerna i det brottsförebyggande arbetet som ni fått presenterat under resan?

För det första är det en verkligt lokal polis, där man har de bästa poliserna till att skapa relationer till ungdomar och andra i lokalsamhället. För det andra är det att som kommun samarbeta med fastighetsägare och jobba med de kommersiella aktörerna. För det tredje så kan vi bygga bort en del otrygghet genom att tänka på tryggheten när vi bygger nytt, alltså i stadsplaneringen.

Marcel Zethoven från den holländska polisen berättar om lokalpolisens uppdrag

 

Hur skiljer sig den samverkan kommunen har med polisen och lokala näringslivet i Huddinge jämfört med det du sett i Amsterdam? Gav det några idéer för hur Huddinge skulle kunna jobba annorlunda?

Det finns på båda håll men de har i några fall kommit långt med att utveckla ett gemensamt ansvar för den offentliga platsen, medan jag i Huddinge upplever att det fortfarande är antingen mitt eller ditt, alltså antingen kommunens eller fastighetsägarens, det tror jag vi behöver komma bort ifrån.

Några andra intryck som kan användas i Huddinges arbete förebygga brottslighet?

Ja, två saker kan jag nämna direkt. För det första tror jag att vi behöver tänka om gällande kameraövervakning och använda detta i ökad utsträckning. Inte urskiljningslöst naturligtvis, men i Huddinge saknar vi en strategi för när, hur och varför vi använder kameror. För det andra måste vi skapa möten med de invånare som saknar arbete och andra viktiga sammanhang, och här vill jag till exempel öka antalet sommarjobb med konceptet Tillsammans för Skogås samt uppmuntra föreningslivet att bidra till bättre integration.

Läs mer om vad Centerpartiet i Huddinge vill göra för ökad trygghet lokalt.

Ursprungligen publicerad 7 APRIL 2016