Huddinge - länets bästa friluftskommun

Huddinge är bäst i länet och tvåa i hela landet när det gäller friluftsliv. På första plats hamnade Örnsköldsvik. Det presenterades igår när Naturvårdsverket delade ut priset. För utmärkelsen står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening.

- Huddinge är fortsatt bäst i länet på att erbjuda invånarna ett rikt friluftsliv. Vi visar därmed att vi kan kombinera attraktiva stadsmiljöer med ökad tillgänglighet till naturreservaten. Samtidigt mår vi bättre av att vara ute i naturen, och det uppskattar Huddingeborna, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommun.

Huddinge får höga poäng i rankingen till följd av kommunens insatser för tillgänglighetsanpassade leder, fågeltorn och grillplatser. Klassificeringen av kommunens många mil vandringsleder har också spelat roll när Naturvårdsverket har granskat landets alla kommuner. Totalt har kommunen över 150 reservatsentréer varav 20 är stora entréer.

- I Huddinge har vi i flera år arbetat med att förbättra tillgängligheten till våra naturområden och det är det arbetet som vi nu ser frukterna av. Eftersom det görs ytterligare förbättringsarbete hoppas vi att Huddinge även kommande år kommer vara en av landets bästa friluftskommuner, säger Thomas Strid, kommunekolog i Huddinge kommun.

Huddinge utsågs även i en liknande granskning 2014 till landets främsta naturvårdskommun.

Natur- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2016 pekar ut ökad tillgängligheten till naturen som ett prioriterat område. Genom att tillgänglighetsanpassa leder och synliggöra entréer underlättar vi för människor som annars kan ha svårt att ta sig ut.

- Det pågår en spännande diskussion just nu om att bygga bostäder och samtidigt värna naturreservaten. Centerpartiet menar att vi måste kunna diskutera dessa båda saker samtidig, det går att kombinera, säger Christian Ottosson.

Ett utvecklingsområde för framtiden är att få till fler cykelvägar i naturen. Det var en av Centerpartiets synpunkter på förslaget till ny cykelplan 2015. I nuläget bedömer vi att den nya cykelplanen tyvärr inte kommer att innehålla så kallad rekreationscykling, så det fortsätta vi att jobba för, avslutar Christian Ottosson.

Läs mer om Centerpartiets förslag för att tillgängliggöra naturområden i Huddinge kommun.

Ursprungligen publicerad 14 APRIL 2016