En skola för alla: Centerpartiet om Huddinges skolstöd

Centerpartiet i Huddinge bedriver för närvarande kampanjen En skola för alla! som syftar till att lyfta behovet av att på ett tidigt och strukturerat sätt stötta elever i behov av särskilt stöd. Vi har bland annat besökt Rosenhillskolan, den skola i Huddinge kommun som är spjutspetsen för detta. Vi gjorde en film om besöket. Se den!

Läs mer om besöket här

Om En skola för alla!

Har du barn i skolan? Då tycker du säkert att skolan ska ge bästa möjliga stöd till ditt barn att lyckas. Och alla barn är olika. De lär på olika sätt och i olika takt. Vissa barn behöver mer stöd än andra. Därför är det viktigt att en skola för alla är anpassningsbar till de behov som varje barn har. Då kan alla få en likvärdig utbildning med utvecklande innehåll. Det här ska vara en självklarhet och inte avgöras av hur mycket engagemang du som förälder lägger på att övertyga skolan om vad ditt barn behöver.

En skola för alla är en utmaning, men med rätt politiska förslag och rätt prioriteringar på skolorna går det att förverkliga. Vi i Centerpartiet i Huddinge vill bland annat:

-Öka fortbildningsinsatserna för lärare så att alla vet hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

-Från tidig ålder, redan i förskolan, undersöka vilka särskilda behov varje barn har. Tidiga insatser tjänar alla på.

-Öka takten i nyanlända barns introduktion i skolan, så att de så snart som möjligt kan gå i en vanlig klass.

-Införa skolcoach som en sammanhållande kontakt för familjer med barn i behov av särskilt stöd.

Hur arbetar skolan i Huddinge?

Alla elever ska ges det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. Huddinge kommun har därför en väl organiserad struktur för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Men struktur i all ära, som förälder kan du ibland uppleva att det är svårt att få gehör för ditt barns behov. Det kan därför vara bra att känna till hur ansvar och organisation ser ut.

Rektor

Ansvarig för att organisera stödet till elever på skolan med särskilda behov.

Skolstödsenheten

Erbjuder stöd till alla skolor inom skolhälsovård, psykologisk kompetens och specialpedagogik.

Enheten hjälper skolorna när de insatser som man gör på skolan inte räcker. De bidrar med handledning, fortbildning, ger råd och gör utredningar. De fattar även beslut om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd.

Resurscentrum för nyanlända

Är första kontakten som nyanlända barn har med skolan i Huddinge. De bedömer på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på och placerar eleven i lämplig skolform. De genomför även hälsokontroll och erbjuder kuratorer. De ansvarar för språkintroduktionsprogram i gymnasiet.

Föräldrastöd

Ska utgöra en resurs för föräldrar. Ger bland annat ABC-kurser för att stärka människor i sin föräldraroll.

Läs mer om hur vi vill förbättra för barn och unga.

Ursprungligen publicerad 26 APRIL 2016