Nytt trygghetsnätverk i Huddinge

Under tisdagkvällen startar ett nytt trygghetsnätverk i centrala Huddinge i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det är Huddinge kommun som tar initiativet och inbjudan går ut brett.

- Vi har sedan tidigare trygghetsnätverk i flera andra komundelar men detta är första gången i centrala Huddinge. Eftersom det bor alltfler Huddingebor i denna del av kommunen är det viktigt att kunna erbjuda en arena för diskussion och insatser kring trygghet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

Lokala trygghetsnätverk finns sedan tidigare i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Med regelbundna möten är tanken att samla kommun, polis, föreningar och enskilda kring samtal om hur kommundelen kan bli tryggare.

- En viktig utgångspunkt för nätverket är att ingen kan ensam göra allt, men tillsammans kan alla goda krafter skapa ökad trygghet. Utifrån det samverkansavtal som Huddinge kommun har tillsammans med lokalpolis och Brandförsvaret så är de prioriterade områdena just nu ungdomsbrottslighet, trafikbrott och organiserad brottslighet. Kommunen har också goda erfarenheter av att involvera fastighetsägarna som finns i området för att förbättra tryggheten. Det är viktigt att alla arbetar med ett gemensamt mål för ögonen, säger Christian Ottosson (C).

Huddinges trygghetsarbete kommuniceras även genom nyhetsbrevet Trivsel och trygghet i Huddinge, som kommer ut varje månad. Läs mer

För mer information:

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd

070-353 13 94
christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C)

Politisk sekreterare

08-535 301 48

fredrik.jongren@huddinge.se

Ursprungligen publicerad 26 APRIL 2016