• / Aktuellt
  • / "Parkytan blir inte mindre!"

"Parkytan blir inte mindre!"

I senaste numret av Mitt i Huddinge svarar Margareta Hedström och Christian Ottosson på den replik som bemötte Margaretas första insändare om en mer levande Sjödalspark.

"Svar till Lena Lorentz insändare ”Sjödalsparken lever redan idag” den 19 april.

Enligt oss är Sjödalsparken inte alls så levande som den borde vara. För Centerpartiet är en mer levande park viktig, och vi vill ha mer av aktiviteter, café/restaurang, planeringar och rinnande vatten. Anledningarna till att detta kan förverkligas även med ett kommun- och kulturhus är:

Parkytan minskar faktiskt inte! En förutsättning för ett nytt bygge är för oss att förskolan Falken försvinner från parken. När vi bygger nya förskolor behövs inte denna gamla och energislukande byggnad. Den tomten är lika stor som markytan för det tänkta kommun- och kulturhuset (ca 4 000 kvm). Nettoeffekten blir alltså lika mycket park som idag.

Levande park ger levande centrum. Utbyggnaden i Flemingsberg kommer att påverka omsättningen i Huddinge centrum. Alla vi som gillar Huddinge centrum borde därför heja på bygget av ett kommun- och kulturhus för ökat kundunderlag och ett levande centrum.

Nytt kommunhus ger energismarta lokaler. Dagens kommunala lokaler är utspridda och innebär att flera förvaltningar bygger upp egna funktioner istället för att samutnyttja. Energianvändningen är idag alldeles för hög."

Margareta Hedström (C)

Boende med utsikt över Sjödalsparken

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd och boende i Sjödalen

Läs mer om vad vi vill i centrala Huddinge.

Ursprungligen publicerad 3 MAJ 2016