• / Aktuellt
  • / Huddinge kommun storsatsar på gatuunderhållet

Huddinge kommun storsatsar på gatuunderhållet

Den styrande koalitionen i Huddinge kommun ökar investeringsbudgeten för gatuunderhåll till 50 miljoner kronor, en ökning med 30 miljoner.

- Det är glädjande att vi kan göra en kraftig satsning på gatuunderhållet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi minskar det underhållsberg som finns i Huddinge liksom i många andra kommuner. Underhållsberget har byggts upp under många år men kan nu börja minska efter att fjolårets extra satsning på 20 miljoner ökar med ytterligare 30 miljoner, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden i Huddinge.

Natur- och byggnadsförvaltningen har nyligen tagit fram en kartläggning av underhållsbehovet. Enligt den utredningen behövs större årliga satsningar än tidigare.

- Även om ekonomin för närvarande är tuff är det nödvändigt att ändå göra den här satsningen. Alternativet att inte göra något hade i förlängningen inneburit att ännu större kostnader uppstått senare, men framför allt hade Huddingeborna fått leva med en vägstandard som varit sämre för miljön men också deras privatekonomi, avslutar Christian Ottosson (C).

Läs budgetförslaget i sin helhet

För mer information:

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd, ordf natur och byggnadsnämnden

08-535 313 54

christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C)

Politisk sekreterare

08-535 301 48

fredrik.jongren@huddinge.se

Ursprungligen publicerad 18 MAJ 2016