Centerpartiet vill göra det enklare för dig att välja cykeln i Huddinge

Centerpartiet presenterar nu tre kortfilmer för att underlätta för cyklisterna i Huddinge kommun. Våra representanter Christian Ottosson och Henrik Juhlin berättar. Den första handlar om underhåll, den andra om snabbcykelvägar och den tredje om fritidscykling.

FILM 1 av 3: UNDERHÅLL

Just nu kampanjar vi för att vi gillar cykeln. Och det av flera skäl.

Centerpartiet i Huddinge tycker att cyklingen är en fråga som är strategiskt viktig för att skapa ett mer miljövänligt samhälle. Kommunen ska underlätta för medborgarna att i större utsträckning välja cykeln som kommunikationsmedel istället för bilen.

Cykelpendlarna i Huddinge och resten av Stockholms län rör sig i allt större utsträckning över kommungränserna. Därför behövs regionala cykelstråk där kommunernas cykelstråk krokas samman. Huddinge kommun måste ta med i sin planering att slutmålet för cyklisterna även kan vara platser i andra kommuner.

FILM 2 av 3: SNABBCYKELVÄGAR OCH CYKELGARAGE

Många barn och ungdomar cyklar till skolan. De cykelvägarna måste vara säkra. Kommunen måste till att börja med inventera vilka dessa vägar är så att vi vet om förbättringar behövs eller ej.

Rekreations- och turismcyklingen är viktig i en folkhälsoaspekt, men framför allt för att tillgängliggörandet av naturområden och badplatser ska förbättras.

FILM 3 AV 3: FRITIDSCYKLING

Centerpartiet har dessutom många förslag på cykelstråk runt om i kommunen, till exempel Lövdalsvägen/Kvarnlyckevägen. Dessutom har Centerpartiet förslag på lösningar som kan underlätta för kommunens cyklister, till exempel grön våg i trafiksignalerna.

Vi vill att det ska byggas cykelöverfarter och cykelbroar där det kan skapa stora tidsvinster och en säkrare miljö för pendlaren, till exempel över sjön Drevviken, E4:an och Huddingevägen.

Det behöver också byggas fler och säkrare cykelgarage vid våra pendeltågsstationer.

För att cykeln ska bli en större del av vår pendlingsinfrastruktur krävs bättre samordning mellan länets kommuner och landstinget. Stockholmsregionen måste få en gemensam strategi för att knyta samman separata kommunala cykelstråk till ett sammanhängande regionalt system.

Läs mer om våra lokala frågor just där du bor

Ursprungligen publicerad 20 JUNI 2016