C: Vi vill ha naturreservat på Kynäsberget

Centerpartiet i Huddinge vill att skogsområdena på Kynäsberget blir naturreservat och skyddas mot exploatering. Området har en viktig funktion som grön korridor till skogarna i de södra delarna av Stockholms kommun.

I Huddinge kommun och i Stockholmsregionen i stort behöver vi framöver bygga en stor mängd bostäder för att möta den efterfrågan som finns. Då är det också viktigt att vi bygger på sådan mark så att de mest betydelsefulla naturområdena bevaras.

Redan i Huddinge kommuns översiktsplan Huddinge 2030 är skogen på Kynäsberget utpekat som ett område som är värdefullt att bevara som en grön korridor från Orlångens naturreservat till Fagersjöskogen i Farsta via Rågsveds friområde.

De gröna kilarna i Stockholmsområdet är viktiga för att kunna ha en livskraftig biologisk mångfald också i centrala Stockholms närområden.

Ursprungligen publicerad 29 JUNI 2016