Nu namnsätts gång- och cykelvägar i Vårby gård

Vad ska gång- och cykelvägarna i Vårby gård heta? Fram till den 16 september vill natur- och byggnadsnämnden i Huddinge ha in förslag på namn från allmänheten. Beslut tas vid nämndens sammanträde den 31 oktober.

– Namnsättning av vägar är viktigt ur en trygghetsaspekt. Det blir lättare för räddningstjänsten att hitta rätt och att felanmälningar blir mer tillförlitliga. Med ett namn får en plats också en identitet. Det kan bidra till att man kan känna en ökad stolthet över sitt område, säger Christian Ottosson (C) ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

När kommunen anlägger nya vägar, parker och torg föreslår lantmäteriavdelningen vad de ska heta, i en så kallad namnberedning. Ibland tar man som i det här fallet hjälp av dem som har lokalkännedom – fastighetsägare, nätverk eller hembygdsföreningar.

– Genom att ta hjälp av allmänheten blir de nya namnen bättre förankrade hos de boende från början. Glädjande nog är det redan flera personer som hört av sig till kommunen och vill hjälpa till, avslutar Christian Ottosson (C).

För mer information:

Christian Ottosson (C)
Kommunalråd, natur- och byggnadsnämndens ordförande
070-353 13 94, christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C)
Politisk sekreterare
070-198 61 93, fredrik.jongren@huddinge.se

Ursprungligen publicerad 24 AUGUSTI 2016