• / Aktuellt
  • / Ett öppet & tryggt Huddinge

Ett öppet & tryggt Huddinge

Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson kommenterar:

Huddinge kommun har under hela året haft en stor utmaning att få fram bostäder till personer som har fått uppehållstillstånd (sedan tidigare också en stor utmaning med bostäder för ensamkommande barn).

Centerpartiet jobbar för att motverka tudelningen av Sverige, det har redan många hört vår partiledare Annie Lööf säga. Det gäller också här i Stockholmsregionen och i Huddinge är Centerpartiet det parti som kanske tydligast har lyft frågor för ökad trygghet i hela kommunen. Den pågående diskussionen om hur vi får fram boende för personer med uppehållstillstånd är viktig både för tryggheten och öppenheten i vårt land.

I skrivande stund är det en del invånare som kritiserar kommunens planer på modulbostäder vid Åvägen/Hejarvägen. Till viss del kan jag förstå, naturligtvis, att det inte är välkommet med bostäder på en plats som denna. Bättre tillgång till parker och grönområden hör ju som bekant till Centerpartiets hjärtefrågor, och anledningen till det är ju att människor mår bra av att vistas i naturen. Inte desto mindre är den aktuella platsen en av få som är lämpliga för att (inom rimlig tid) kunna skapa bostäder till personer som har fått uppehållstillstånd.

Det är viktigt att både stå upp för människors rätt till bostad och för allas rätt till en trygg kommun. Det är också viktigt att de som har fått uppehållstillstånd nu får ett acceptabelt boende så att de kan fokusera på utbildning och jobb. Att många har ett jobb att gå till skapar bra förutsättningar för ett tryggt samhälle. Trygghet är något av det viktigaste vi har i kommunen, och vi i Centerpartiet gör inte avkall på detta oavsett hur stort mottagandet av nyanlända är.

Jag hade önskat att det fanns många fler platser att välja på. Ett tidsbegränsat bygglov ställer dock i nuläget krav bland annat på markförhållandena, och det begränsar urvalet. Den aktuella platsen, där en bygglovsansökan alltså har lämnats in, har ännu inte prövats för bygglov (och det finns därför inte heller något beslut). I dagsläget har varken jag eller nån annan i Natur- och byggnadsnämnden fått något beslutsunderlag. Alla synpunkter som har skickats in ska naturligtvis beaktas före ett eventuellt beslut.

Information skickas i detta ärende ut per post till fler grannar än vanligt. Utöver det så finns information på hemsidan för den som vill veta mer om helheten i kommunen. Eftersom vi får många frågor om mottagande av nyanlända är det ett sätt att ge så många som möjligt så bra information som möjligt.

http://huddinge.se/Kommun-och-politik/flyktingsituationen-i-huddinge/

Exempelvis så lades information ut, som en nyhet på webben, direkt när bygglovsansökan kommit in.

Kommunerna har nu en stor uppgift i att ordna boende för de som har fått uppehållstillstånd. Som jag uttalade nyligen i tidningen Mitt i Huddinge är modulbostäder varken plan A eller plan B för kommunens del, men åtagandet för kommunen - enligt lagstiftning - är så stort att vi måste söka flera olika lösningar.

Den här tomten är alltså en av få som har bedömts som lämpliga när förvaltningen med ljus och lykta har letat efter tomter att placera modulbostäder på. Dessa kallas också för genomgångsbostäder. Själv tycker jag inte att ett villaområde i sig är en sämre placering än andra alternativ. Vi har, tvärtom, exempel på där nyanlända har blivit väl mottagna både av grannar och föreningsliv, vilket är bra för deras start i Huddinge.

Ett boende är alltså en grundläggande trygghet för dessa personer, som redan har fått uppehållstillstånd, och en förutsättning för att de så snabbt som möjligt ska lyckas med utbildning och få ett jobb.

Självklart är, slutligen, kommunen i fortsatt behov av att också hitta andra tomter, för att klara det krav vi har på oss.

Kontakta: christian.ottosson@huddinge.se

Ursprungligen publicerad 17 OKTOBER 2016