• / Aktuellt
  • / Visionen om rekreation och vattenrening vid Trehörningen lever

Visionen om rekreation och vattenrening vid Trehörningen lever

Centerpartiet fortsätter att jobba med frågan om bättre rekreation och bättre vattenrening vid sjön Trehörningen, som är kommunens mest nersmutsade och faktiskt har den sämsta vattenkvaliteten i hela Tyresåns sjösystem som Trehörningen ingår i.

- Den goda nyheten är att det nu finns ett projekt där Huddinge kommun och Stockholm vatten äntligen tar tag i frågan och renar sjön. Den nya dagvattenanläggningen som planeras att byggas 2017 kommer att kraftigt minska fosfortillförseln till sjön, och det är på tiden, säger Christian Ottosson, ansvarigt kommunalråd för miljöfrågor.

Samtidigt kommer nu frågan om förbättrad rekreation vid Trehörningen upp, och Centerpartiet driver frågan om att kunna göra detta samtidigt som vattenreningsanläggningen byggs.

- Vi tycker att det är smart använda skattepengar att samtidigt som man ska göra stora ingrepp och schakta jord för att bygga reningsanläggningen också förbättra med gångstråk och trevliga rekreationsytor i området, kommenterar Christian.

Centerpartiet anordnade ett öppet möte den 13 sep där det kom fram många bra förslag om hur just rekreationen kan förbättras. Bland förslagen fanns utegym, café och att använda närheten till vattnet bättre med bryggor eller liknande.

- Frågan om flishögen som finns intill Trehörningen kom upp, och den frågan har vi bollat vidare till tjänstemännen. Den förfular området och det är tveksamt om det finns nödvändiga tillstånd för den verksamheten. En annan fråga som kom upp var hur det står till med avloppsanläggningarna på Storön, vilket förstås är viktigt att miljötillsynsverksamheten i kommunen jobbar aktivt med, säger Christian.

- Vi fortsätter att jobba för att detta ska bli verklighet. Trehörningen är som en oslipad diamant! avslutar Christian.

Läs om det öppna mötet den 13 sep

Läs mer på huddinge.se

Ursprungligen publicerad 19 OKTOBER 2016