• / Aktuellt
  • / Centerpartiet: Kommunen behöver göra mer för integrationen

Centerpartiet: Kommunen behöver göra mer för integrationen

Nu står det klart att modulbostäderna i Fullersta inte blir av utan troligen flyttas till Loviseberg. Centerpartiet vill skapa bättre integration i kommunen och idag uttalar sig partiets kommunalråd Christian Ottosson kritiskt till hanteringen.

- Huddinge har under hela året haft en stor utmaning att få fram bostäder till personer som har fått uppehållstillstånd, men kommunen har gjort för lite. Centerpartiet har fört fram flera olika lösningar för att bidra till fler bostäder, som tyvärr inte fått gehör, säger Christian Ottosson i en kommentar till artikeln i Södra sidan om att modulhusen nu stoppas.

Centerpartiet jobbar för en human migrationspolitik som erbjuder en möjlighet för människor som flyr från krig att kunna få uppehållstillstånd här. Huddinge kommun ska ta ett ansvar för integrationen av de personer som nu har uppehållstillstånd och som inget hellre vill än att starta sina nya liv i Huddinge på riktigt. Ett krav för att få börja på SFI (svenska för invandrare) är till exempel just att man är folkbokförd på en adress.

De lösningar som Centerpartiet har fört fram är bättre för integrationen än de omdiskuterade modulhusen, men har tyvärr inte ännu fått tillräckligt stöd hos andra partier:

1. Skapa starka incitament för villaägare att hyra ut en del av huset och/eller Attefallshus, inklusive möjligheten att uppföra nya Attefallshus. Detta alternativ är det flera kommuner som har använt men i Huddinge kan vi göra mer. Kommunen bör skapa avtal för villaägare som enkelt kan komma igång med uthyrning, alternativt sätta upp nya Attefallshus enligt avtal med tomtägaren.

Exempelvis jobbar både Stockholm och Nacka med detta koncept, medans det i nuläget inte finns någon tydlig information i Huddinge till villaägare som vill hjälpa till.

2. Köp av bostadsrätter. Även här finns kommuner som gjort detta. Förutom att det är en snabb åtgärd så är det förmodligen en vettig ekonomisk placering för kommunen. Flera andra kommuner i länet tas upp som exempel i en artikel i Dagens Industri tidigare i höst.

- Jag menar att kommunen har försatt sig i en onödigt svår situation genom att inte använda de här möjligheterna. Modulbostäder blir då tyvärr ett alternativ som vi behöver använda, vilket har lett till mycket livliga diskussioner i fallet Fullersta, säger Christian.

Centerpartiet har också i Natur- och byggnadsnämnden varit positiva till att ge fler tidsbegränsade bygglov för tillfälliga bostäder.

- Om vi nu ska använda modulhus är det viktigt att inte samla alltför många individer på samma plats. 38 bostäder var det planerat i Fullersta vilket egentligen är för mycket, och nu kan det bli nästan dubbelt så många i Loviseberg. Det är viktigt att våra nya Huddingebor plaseras så att det inte blir altför många familjer på samma ställe. Det bidrar till integration och förebygger segregering. Fullersta hade också den fördelen att det var ett boende nära Huddingeborna, och inte mitt ute i skogen som Loviseberg, säger Christian.

3. Skapa fleråriga integrationsavtal med föreningar. Föreningslivet för lätt samman människor med olika bakgrund som har ett gemensamt intresse. Men det ligger hårt och ideellt arbete bakom. Långsiktiga villkor för deras uppdrag kan underlätta detta arbete. Centerpartiet har i det brottsförebyggande arbetet varit drivande i att få fram ett flerårigt så kallat Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommunen och brottsofferjouren, och den modellen tycker vi kan användas även för integration.

Läs mer om några förslag från Centerpartiet i Huddinge för en bättre integration. En avgörande faktor är föreningslivets kapacitet att involvera nya Huddingebor i verksamheten.

- Här finns många goda exempel på Huddinges föreningsliv och där ska förstås kommunen ha en samordnande roll så att samlingslokaler, information eller tolk finns när det behövs, avslutar Christian Ottosson.

Kontakta gärna Christian på e-post christian.ottosson@huddinge.se

Bli medlem i Centerpartiet