• / Aktuellt
  • / Plan för nya elljusspår och ridstigar

Plan för nya elljusspår och ridstigar

Nu ska det bli ökade möjligheter till rekreation och motionsträning i Huddinge. Bland annat kan det bli elljusspår i östra Huddinge, något som Centerpartiet har arbetat för.

- Centerpartiet har i valrörelsen gått fram med förslag på elljusspår i östra Huddinge, där tillgången på bra löpspår är en brist. Det är glädjande att vi kan vara med och ändra på det nu med denna överenskommelse, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd.

Läs mer om våra förlag för rekreation

Läs mer om våra förslag i östra Huddinge

Den styrande sexpartikoalitionen i Huddinge har tillsammans med Miljöpartiet träffat en överenskommelse om investeringar i fritidsverksamhet för de kommande fem åren. Bland annat inkluderar den nämnda motionsspår, bättre ridstigar, vuxentaxa för uthyrning av kommunala lokaler och en utredning om ett "föreningarnas hus”.

- Det är positivt att det blir bättre förutsättningar för motionsträning utomhus. Människor mår bra både fysiskt och psykiskt av att vistas i naturen, säger Christian Ottosson.

Ytterligare en satsning på rekreation som Centerpartiet har arbetat för är en ny gång- och cykelförbindelse mellan Huddinge och Tyresö, alltså en cykelbro över sjön Drevviken. Denna finns inte med i överenskommelsen, men det jobbar Centerpartiet vidare för.

Läs mer om förslaget till cykelbro

Ursprungligen publicerad 26 OKTOBER 2016