• / Aktuellt
  • / Centerpartiets valfråga blir verklighet

Centerpartiets valfråga blir verklighet

Nu tar Huddinge kommun fram en plan för giftfri miljö. Den är övergripande och ska utgå från målen i kommunens kommande Miljöprogram.

Ett giftfritt samhälle var ett bärande tema i Centerpartiet i Huddinges valkampanj 2014. Vi ville ha en kemikalieplan för att det både skulle skapa ett förändringstryck i hela kommunorganisationen och på ett bättre sätt informera kommuninvånarna om hur man får bort gifter i vardagen. 

 

- Huddinge kommun tar nu ytterligare ett steg framåt i sitt miljöarbete. Kommunen har idag en handlingsplan för giftfria förskolor. Det nya är nu att hela kommunen ska omfattas, vilket innebär att Huddinge blir en av de ledande kommunerna på området. Farliga kemikalier ska framöver inte få förekomma i till exempel engångsmaterial, textilier eller köksredskap. Kommunen har en viktig roll för att upphandla produkter på miljömässigt bra sätt, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i kommunen.

Miljöprogramet, som väntas bli antaget i februari innehåller målet om ett giftfritt Huddinge 2021. För att klara det måste kommunen arbeta strukturerat och metodiskt med att få bort farliga kemikalier i vardagen.

I samband med att kommunstyrelsen antog sin verksamhetsplan för 2017 blev det klart att förvaltningen får i uppdrag att fram en plan för giftfri miljö. Planen ska vara färdig senast våren 2018. Utöver det ska kommunstyrelsen också verka för att etablera regionala samarbeten inom kemikalieområdet och i samband med att strategi och underlag inför upphandlingar tas fram utreda och beakta miljöaspekter.

- Idag är jag väldigt stolt och glad att idag vara Centerpartist i Huddinge efter kommunstyrelsens beslut om sin verksamhetsplan där planen för giftfri miljö ingår. Med alla kemikalier i vardagen lever vi i ett stort experiment där vår hälsa och reproduktion är insatsen och eventuell förlust är förödande för mänskligheten. Detta är en av de frågorna jag brinner mest för och är en av huvudfrågorna som gjorde att jag engagerade mig politiskt, säger Henrik Juhlin (C), ersättare i kommunstyrelsen.

Se även våra tidigare filmer på ämnet:

 

Läs mer om vad vi vill göra för miljön.