• / Aktuellt
  • / Hållbar stadsutveckling behövs även i Stuvsta

Hållbar stadsutveckling behövs även i Stuvsta

I måndags beslutade Natur- och byggnadsnämnden att planförslaget för tomten Vargen 14 i centrala Stuvsta bör bli verklighet, ett beslut som dock slutgiltigt ska fattas i kommunfullmäktige. Frågan har varit uppmärksammad i media och nämndens ordförande Christian Ottosson (C) kommenterar här frågan.

Hur kommer de nya bostäder på Vargen 14 att se ut?

Detaljplanen specificierar förvisso inte fasadmaterial, vilket jag tycker är bra, med jag har för nämndens räkning varit tydlig med att gestaltningen av nya hus är viktig för att huset ska passa väl in. Låt oss dock komma ihåg att i den här delen av Stuvsta finns hus med olika fasadmaterial och med detaljplaner som redan idag tillåter hus av ungefär samma storlek som är föreslaget här.

Natur- och byggnadsnämden har diskuterat den här frågan länge och väl och min bedömning, efter att ha lyssnat både till politiker och till representanter för fastighetsägaren, är att husen kommer att få en bra utformning. De kommer sannolikt inte att se ut som de bilder som har figurerat i media.

Varför måste den gamla handelslängan rivas?

I grund och botten handlar frågan om dels att få fram bostäder i bra lägen, dels att respektera fastighetsägares rätt att omvandla sin tomt. Den här fastigheten är inte kulturskyddad i detaljplan och anses inte heller av länsmuseet i Stockholm vara en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad. Snarare har länsmuseet velat att hela fastigheten inklusive bostadshuset ska bevaras, men det är inte som jag ser det en hållbar stadsutveckling bara 400 meter från en pendeltågstation, konsekvensen av en sådan politik lär bli att grönområden bebyggs istället.

Varför kan inte Stuvsta bevaras som det är?

Därför att det inte är hållbart. Om vi ska bygga ett samhälle med bostäder och arbetsplatser blandat, och som attraherar människor att bo och verka där, då behöver vi använda oss av centrumnära lägen och särskilt platser nära pendeltågen.

Min uppfattning är att Stuvsta ska förändras med sin samtid och med respekt för de som bor där. Stuvsta såg ju helt annorlunda ut för hundra år sedan och jag tycker vi som politiker måste våga stå för en successiv förändring i centrala lägen. Var ska annars alla framtida Huddingebor bo någonstans?