C på besök hos Röda korset

Centerpartiet jobbar för att öka tryggheten i hela kommunen och att minska kriminaliteten är en av våra prioriteringar. Föreningslivet har en viktig roll och vårt kommunalråd besökte nyligen Röda korset.

- Civilsamhället är många gånger svaret på frågan om hur människor ska hitta ett sammanhang och vara en del av samhället. I föreningar som Röda korset möts man och diskuterar. Just ikväll har vi pratat mycket om integration och föreningarnas insatser för nyanlända, säger Christian Ottosson, Centerpartiets kommunalråd, efter besöket hos Röda korset.

Centerpartiet har tidigare under året föreslagit en rad förändringar för att förbättra integrationen i kommunen. Samordningen mellan föreningarna och gentemot kommunen kan bli bättre och där anser Centerpartiet att Huddinge behöva fortsätta att kraftsamla för att ta vara på föreningslivet så bra som möjligt.

- Vi i Centerpartiet vill både motverka kriminalitet och förebygga den. Kriminell gäng ska inte vara välkomna här men lika viktigt är det förebyggande arbetet och att vi bygger vidare på det som håller ihop samhället, till exempel föreningslivet, säger Christian Ottosson.

Läs mer om hur vi vill göra Huddinge kommun tryggare.