Få bort Hells Angels från Huddinge

Centerpartiet, med Christian Ottosson som ansvarigt kommunalråd leder arbetet för att få bort Hells Angels från Huddinge. För ett antal år sedan lyckades kommunen i samarbete med Polisen och Skattemyndigheten få bort den kriminella MC-klubben Bandidos från en villa i Snättringe. Christian Ottosson var också då kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

Sedan en tid har det varit känt att den kriminella MC-klubben Hells Angeles har etablerat sig i Gräsvretens industriområde i Länna. Mitt i Huddinge skriver om etableringen och intervjuar bland annat Christian Ottosson.

-Kommunen har i ett för sent skede, när bygglov redan beviljats upptäckt vilka som verkligen stått bakom en bygglovsansökan om fordonsrelaterad verksamhet i den här lokalen som inte helt stämmer med detaljplanen. Därför kommer det bli svårare att få bort dem än vad fallet var med Bandidos. Polisen har en uppsikt över verksamheten och med gott ledarskap och samarbete mellan kommunen och andra myndigheter så kommer vi kunna lyckas. Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, säger Christian Ottosson (C).