Kameraövervaka cykelparkeringar

Vi har försökt med nästa allt vid våra cykelparkeringar. Vi har i flera fall byggt modernare cykelparkeringar med bättre ställ, fixat belysning och röjt sly. Vi har informerat invånare om att märka sina cyklar för att minska stöldrisken.

Och ändå fortsätter cykelstölderna i vår kommun, särskilt vid större cykelparkeringar. Det gör det svårt att öka cyklandet i kommunen, men framför allt innebär det ett stort slöseri med resurser, i både pengar och tid, för invånare som drabbas.

Eftersom vi vet att det kan finnas stöldligor inblandade, så väl inhemska som från andra länder, krävs det nya grepp. Centerpartiet föreslår därför att Huddinge kommun initierar kamerabevakning på de större cykelparkeringarna.

Vi kan inte se att det finns något annat sätt att effektivt och relativt snabbt förbätra tryggheten för alla cyklister. De studier som finns kring kamerabevakning visar dessutom att just vid parkeringar så finns goda skäl att tro att bevakningen faktiskt minskar brottsligheten.

Centerpartiet ansvarar idag inomden styrande koalitionen för både trygghets- och miljöfrågorna i Huddinge kommun. Att bevaka cykelparkeringarna gynnar både tryggheten och miljön.

Christian Ottosson (C), kommunalråd

Debattartikeln är publicerad i Mitt i Huddinge, 3 januari.