Huddinge
Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt
  • / Centerpartiet kommenterar nya planen för samhällsbyggnadsprojekt

Centerpartiet kommenterar nya planen för samhällsbyggnadsprojekt

Under måndagen beslutade Kommunfullmäktige om en ny treårig plan för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019. Det är ett omfattande ärende som innehåller investeringar i bostäder, skolor, infrastruktur mm i olika delar av kommunen.

- Det är viktigt med satsningarna på nya cykelvägar för nästan 40 miljoner kronor under åren 2017-2019. Centerpartiet välkomnar också satsningen på bostäder i Kungens kurva, som är en fråga som vi har drivit. Över huvud taget är det viktigt att bygga i bra och kollektivtrafiknära lägen, det kommer ge bättre underlag för våra lokala centrum, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd.

Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller satsningar på bostäder, service och infrastruktur i olika kommundelar. Exempelvis finns satsning på Segeltorps centrum samt nya förskolor i centrala Huddinge. Det senare är en förutsättning för att utveckla Sjödalsparken, som är en annan av Centerpartiets hjärtefrågor.

- Vi måste framöver också få ett mer miljömässigt hållbart byggande, bland annat genom att bygga mer i trä. Två andra prioriterade frågor för Centerpartiet är att skapa fler arbetsplatser och inte bara bostäder samt att släppa in privata aktörer som kan investera och förvalta, avslutar Christian Ottosson (C).